CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẤT VÀNG MIỀN BẮC

Tìm Văn phòng cho thuê

VET BUILDING
 • 98 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 420.00 m2
 • Giá: 9.00$ - 13.00$/m2/tháng

409 Quan tâm

CMC Tower
 • 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 982.00 m2
 • Giá: 17.00$ - 19.00$/m2/tháng

558 Quan tâm

CTM Complex 139 Cầu Giấy
 • 139 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 500.00 m2
 • Giá: 12.00$ - 13.00$/m2/tháng

550 Quan tâm

TTC Tower
 • 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 850.00 m2
 • Giá: 16.00$ - 17.00$/m2/tháng

517 Quan tâm

An Phú BuilDing
 • 24 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 600.00 m2
 • Giá: 10.00$ - 11.00$/m2/tháng

498 Quan tâm

Hòa Bình Tower
 • 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 759.00 m2
 • Giá: 16.00$ - 20.00$/m2/tháng

425 Quan tâm

Hội Nhà Báo
 • . Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy
 • Diện tích: 80.00 - 1500.00 m2
 • Giá: 9.00$ - 10.00$/m2/tháng

350 Quan tâm

Housing Building
 • 299 Trung kính, Yên Hoà, Cầu Giấy
 • Diện tích: 40.00 - 400.00 m2
 • Giá: 8.00$ - 10.00$/m2/tháng

357 Quan tâm

Chelsea Park
 • E1 Trung kính, Yên Hoà, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 400.00 m2
 • Giá: 9.00$ - 12.00$/m2/tháng

339 Quan tâm

Intracom
 • Ngõ 92 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 35.00 - 650.00 m2
 • Giá: 8.00$ - 10.00$/m2/tháng

361 Quan tâm

Công Đoàn NH
 • ngõ 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 70.00 - 500.00 m2
 • Giá: 7.00$ - 11.00$/m2/tháng

340 Quan tâm

San Nam
 • 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 50.00 - 480.00 m2
 • Giá: 8.00$ - 10.00$/m2/tháng

346 Quan tâm

Maple Tower
 • Ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 30.00 - 200.00 m2
 • Giá: 9.00$ - 10.00$/m2/tháng

342 Quan tâm

Hội Phụ Nữ
 • 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 1000.00 m2
 • Giá: 8.00$ - 10.00$/m2/tháng

331 Quan tâm

VMT Building
 • ngõ 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 65.00 - 320.00 m2
 • Giá: 10.00$ - 12.00$/m2/tháng

353 Quan tâm

Summit Building
 • 216 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 1180.00 m2
 • Giá: 17.00$ - 20.00$/m2/tháng

316 Quan tâm

PV 0IL
 • 148 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy
 • Diện tích: 427.00 - 500.00 m2
 • Giá: 15.00$ - 16.00$/m2/tháng

476 Quan tâm

Chung Cư Thanh Bình
 • Phố Thành Thái, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 78.00 - 1000.00 m2
 • Giá: 8.00$ - 10.00$/m2/tháng

335 Quan tâm

169 Nguyễn Ngọc Vũ
 • 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy
 • Diện tích: 80.00 - 350.00 m2
 • Giá: 8.00$ - 11.00$/m2/tháng

333 Quan tâm

The Nine Tower
 • 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 1700.00 m2
 • Giá: 11.00$ - 13.00$/m2/tháng

271 Quan tâm

IC Building
 • 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 90.00 - 500.00 m2
 • Giá: 9.00$ - 13.00$/m2/tháng

262 Quan tâm

HITC Building
 • 239 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 2000.00 m2
 • Giá: 15.00$ - 20.00$/m2/tháng

236 Quan tâm

Indochina Plaza
 • 239 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 70.00 - 600.00 m2
 • Giá: 17.00$ - 24.00$/m2/tháng

238 Quan tâm

Thành Công Tower
 • D17 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 900.00 m2
 • Giá: 25.00$ - 30.00$/m2/tháng

249 Quan tâm

Tòa nhà TechnoSoft
 • Ngõ 15 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 80.00 - 420.00 m2
 • Giá: 12.00$ - 15.00$/m2/tháng

259 Quan tâm

Việt Á Tower
 • 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 90.00 - 600.00 m2
 • Giá: 11.00$ - 15.00$/m2/tháng

285 Quan tâm

AC Building
 • ngõ 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 600.00 m2
 • Giá: 11.00$ - 14.00$/m2/tháng

247 Quan tâm

C Plus Office
 • . Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 400.00 m2
 • Giá: 12.00$ - 16.00$/m2/tháng

256 Quan tâm

Viglacera Exim Building
 • 2 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 200.00 m2
 • Giá: 12.00$ - 16.00$/m2/tháng

245 Quan tâm

3D Creative Center
 • 3 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 80.00 - 500.00 m2
 • Giá: 11.00$ - 15.00$/m2/tháng

255 Quan tâm

Zodiac Tower
 • ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 135.00 - 405.00 m2
 • Giá: 13.00$ - 17.00$/m2/tháng

238 Quan tâm

Hancorp Plaza
 • 72 Trần Đăng Ninh, Quan Hoa, Cầu Giấy
 • Diện tích: 70.00 - 350.00 m2
 • Giá: 10.00$ - 11.00$/m2/tháng

246 Quan tâm

Viện Dầu Khí
 • 167 Trung kính, Yên Hoà, Cầu Giấy
 • Diện tích: 85.00 - 1500.00 m2
 • Giá: 13.00$ - 18.00$/m2/tháng

246 Quan tâm

PVI Tower
 • 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu Giấy
 • Diện tích: 112.00 - 662.00 m2
 • Giá: 15.00$ - 20.00$/m2/tháng

237 Quan tâm

Central Field Trung Kính
 • 219 Trung kính, Yên Hoà, Cầu Giấy
 • Diện tích: 200.00 - 400.00 m2
 • Giá: 11.00$ - 14.00$/m2/tháng

241 Quan tâm

Richy Tower
 • 99 Mạc Thái Tổ, Yên Hoà, Cầu Giấy
 • Diện tích: 65.00 - 250.00 m2
 • Giá: 12.00$ - 18.00$/m2/tháng

256 Quan tâm

Thai Building Dương Đình Nghệ
 • E2 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy
 • Diện tích: 500.00 - 1200.00 m2
 • Giá: 20.00$ - 27.00$/m2/tháng

259 Quan tâm

Lucky Building
 • 68 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy
 • Diện tích: 50.00 - 400.00 m2
 • Giá: 11.00$ - 15.00$/m2/tháng

260 Quan tâm

AP Building
 • 58 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy
 • Diện tích: 50.00 - 300.00 m2
 • Giá: 12.00$ - 15.00$/m2/tháng

283 Quan tâm

789 Building
 • 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 2000.00 m2
 • Giá: 16.00$ - 20.00$/m2/tháng

277 Quan tâm

0336199569
messenger icon zalo icon